Máy siêu âm màuMáy siêu âm màu là dùng kỹ thuật phản chiếu tự thân để tiến hành xử lý những tín hiệu đa sắc. Kỹ thuật phản chiếu này mục đích là sau khi mã hóa màu những tín hiệu của mạch máu thì hiển thị lên hình, có nghĩa là tạo những bức hình về hoạt động của máu đa màu.

 

Máy siêu âm màu
Siêu âm chính là kỹ thuật chụp lại hình là kỹ thuật có khả năng hiển thị trực quan những kết quả và hoạt động tình trạng của các cơ quan trong cơ thể, qua đó có thể quan sát được kết cấu cơ quan của cơ thể.
Đối với chuẩn đoán siêu âm lâm sàng có thể đưa ra những thông tin có sức ảnh hưởng rất phong phú, giảm thiểu tình trạng chuẩn đoán nhầm, sót về bệnh, nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh.