Phương pháp này chuyên điều trị viêm nhiễm phụ khoa không gây ra bất kỳ phản ứng dị ứng nào hoặc có tác động gây độc, không ảnh hưởng đến việc điều trị bệnh, là phương  pháp điều trị, không ảnh hưởng đến môi trường mới nhất được tổ chức y tế thế giới khởi xướng.

 Máy điều trị Ozone